Εργοσπιρομέτρηση για εκτίμηση αερόβιας ικανότητας

To Εργομετρικό Κέντρο Bioiatriki+ Fitness διαθέτει το σύγχρονο σύστημα εργοσπιρομετρίας (ergospirometry) QUARK CPET, που επιτρέπει την παρακολούθηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (cardiopulmonary function) και εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας (aerobic capacity) στο εργαστήριο, αναπνοή προς αναπνοή (breath by breath analysis).

Το QUARK CPET μετράει τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max (maximum oxygen consumption, or maximal aerobic capacity), η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εκ των εργομετρικών αξιολογήσεων για την καρδιαγγειακή υγεία και την αθλητική απόδοση, καθώς αντικατοπτρίζει τη μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να προσλάβει (αναπνευστικό σύστημα), να μεταφέρει (κυκλοφορικό σύστημα) και να χρησιμοποιήσει (μυϊκό σύστημα) ένας οργανισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης, αποτελώντας καίριο δείκτη που απεικονίζει τη συνολική λειτουργία του σώματος. Ως εκ τούτου, πέραν της δεδομένης αξίας που έχει για αθλητές και αθλούμενους, έχει καθιερωθεί και ως ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης εκδήλωσης πλήθους παθήσεων και ολικής θνησιμότητας.

Η καρδιoαναπνευστική ικανότητα ή μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max αντιπροσωπεύει την αναπνευστική, καρδιαγγειακή και μυϊκή ικανότητα του οργανισμού να προσλαμβάνει, να μεταφέρει και να καταναλώνει αντίστοιχα τη μέγιστη δυνατή ποσότητα οξυγόνου στη μονάδα του χρόνου.

Σε ποιούς απευθύνεται η εργοσπιρομέτρηση VO2max

Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max με το εργοσπιρόμετρο QUARK CPET απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό ως καίριος δείκτης υγείας και σε αθλητές όλων των αθλημάτων, ειδικότερα σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα παρατεταμένης διάρκειας (π.χ. αθλήματα στίβου, κολύμβησης, ποδηλασίας, κωπηλασία, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, αντισφαίριση, πυγμαχία, κ.α.).

Η μέτρηση VO2max με το εργοσπιρόμετρο QUARK CPET:

  • Είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους αθλητές αλλά και τους ασκούμενους καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να “χτίσουν” την προπόνησή τους.
  • Συνιστάται στα άτομα του γενικού πληθυσμού ώστε να έχουν μια αξιόπιστη εικόνα σχετικά με την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και τη συνολική σωματική τους υγεία, είτε νοσούν είτε είναι υγιή.
Κλείστε Ραντεβού

Για τον εξοπλισμό του Εργομετρικού Κέντρου πατήστε εδώ

Εργοσπιρομέτρηση για εκτίμηση αερόβιας ικανότητας

To Εργομετρικό Κέντρο Bioiatriki+ Fitness διαθέτει το σύγχρονο σύστημα εργοσπιρομετρίας (ergospirometry) QUARK CPET, που επιτρέπει την παρακολούθηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (cardiopulmonary function) και εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας (aerobic capacity) στο εργαστήριο, αναπνοή προς αναπνοή (breath by breath analysis).

Το QUARK CPET μετράει τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max (maximum oxygen consumption, or maximal aerobic capacity), η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εκ των εργομετρικών αξιολογήσεων για την καρδιαγγειακή υγεία και την αθλητική απόδοση, καθώς αντικατοπτρίζει τη μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να προσλάβει (αναπνευστικό σύστημα), να μεταφέρει (κυκλοφορικό σύστημα) και να χρησιμοποιήσει (μυϊκό σύστημα) ένας οργανισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης, αποτελώντας καίριο δείκτη που απεικονίζει τη συνολική λειτουργία του σώματος. Ως εκ τούτου, πέραν της δεδομένης αξίας που έχει για αθλητές και αθλούμενους, έχει καθιερωθεί και ως ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης εκδήλωσης πλήθους παθήσεων και ολικής θνησιμότητας.

Η καρδιoαναπνευστική ικανότητα ή μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max αντιπροσωπεύει την αναπνευστική, καρδιαγγειακή και μυϊκή ικανότητα του οργανισμού να προσλαμβάνει, να μεταφέρει και να καταναλώνει αντίστοιχα τη μέγιστη δυνατή ποσότητα οξυγόνου στη μονάδα του χρόνου.

Σε ποιούς απευθύνεται η εργοσπιρομέτρηση VO2max

Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max με το εργοσπιρόμετρο QUARK CPET απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό ως καίριος δείκτης υγείας και σε αθλητές όλων των αθλημάτων, ειδικότερα σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα παρατεταμένης διάρκειας (π.χ. αθλήματα στίβου, κολύμβησης, ποδηλασίας, κωπηλασία, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, αντισφαίριση, πυγμαχία, κ.α.).

Η μέτρηση VO2max με το εργοσπιρόμετρο QUARK CPET:

  • Είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους αθλητές αλλά και τους ασκούμενους καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να “χτίσουν” την προπόνησή τους.
  • Συνιστάται στα άτομα του γενικού πληθυσμού ώστε να έχουν μια αξιόπιστη εικόνα σχετικά με την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και τη συνολική σωματική τους υγεία, είτε νοσούν είτε είναι υγιή.
Κλείστε Ραντεβού

Για τον εξοπλισμό του Εργομετρικού Κέντρου πατήστε εδώ