Στο Bioiatriki+ Nutrition & Fitness πραγματοποιούνται μετρήσεις ανθρωπομετρικών δεικτών που είναι κρίσιμοι τόσο για την υγεία όσο και για την αθλητική απόδοση:

  • Μέτρηση βάρους
  • Μέτρηση ύψους
  • Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
  • Περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών

 

Στο Bioiatriki+ Nutrition & Fitness πραγματοποιούνται μετρήσεις ανθρωπομετρικών δεικτών που είναι κρίσιμοι τόσο για την υγεία όσο και για την αθλητική απόδοση:

  • Μέτρηση βάρους
  • Μέτρηση ύψους
  • Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
  • Περίμετρος μέσης, περιφέρεια γλουτών και αναλογία αυτών