Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πραγματοποιούμενων μετρήσεων, στο Bioiatriki+ Fitness δίνονται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένες συστάσεις σε αθλητές και αθλούμενους ή στους προπονητές αυτών, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων προπονητικών προσαρμογών. Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προπόνηση, μέσω της οποίας να μπορούν οι εξεταζόμενοι να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους αθλητές και να φτάσουν στην επιθυμητή αθλητική απόδοση.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πραγματοποιούμενων μετρήσεων, στο Bioiatriki+ Fitness δίνονται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένες συστάσεις σε αθλητές και αθλούμενους ή στους προπονητές αυτών, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων προπονητικών προσαρμογών. Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προπόνηση, μέσω της οποίας να μπορούν οι εξεταζόμενοι να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους αθλητές και να φτάσουν στην επιθυμητή αθλητική απόδοση.