Σκοπός:

Η εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη και εκπαίδευση του ατόμου με γνώμονα την επίτευξη ενός υγιούς σωματικού βάρους, την επάρκεια θρεπτικών συστατικών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, και συμβουλευτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα βοηθήσουν μεταγενέστερα στη διατήρηση του επιθυμητού σωματικού βάρους.

Πώς λειτουργούμε:

Τα προγράμματα διαμορφώνονται σύμφωνα με το Μεσογειακό μοντέλο διατροφής ή παραλλαγές αυτού και είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις καθημερινές ασχολίες του ατόμου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε άτομα που θέλουν να μειώσουν το βάρος τους και να το διατηρήσουν.
Σε άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους και να το διατηρήσουν.
Σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα του σώματος τους (αύξηση μυϊκής μάζας, μείωση λίπους).
Σε άτομα που επιθυμούν να υιοθετήσουν μια υγιεινή ισορροπημένη διατροφή.
Σε γυναίκες που βρίσκονται πριν την κλιμακτήριο ή στην εμμηνόπαυση και θέλουν να προλάβουν την εναπόθεση περιττού βάρους.

Σκοπός:

Η εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη και εκπαίδευση του ατόμου με γνώμονα την επίτευξη ενός υγιούς σωματικού βάρους, την επάρκεια θρεπτικών συστατικών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, και συμβουλευτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα βοηθήσουν μεταγενέστερα στη διατήρηση του επιθυμητού σωματικού βάρους.

Πώς λειτουργούμε:

Τα προγράμματα διαμορφώνονται σύμφωνα με το Μεσογειακό μοντέλο διατροφής ή παραλλαγές αυτού και είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις καθημερινές ασχολίες του ατόμου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε άτομα που θέλουν να μειώσουν το βάρος τους και να το διατηρήσουν.
Σε άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους και να το διατηρήσουν.
Σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα του σώματος τους (αύξηση μυϊκής μάζας, μείωση λίπους).
Σε άτομα που επιθυμούν να υιοθετήσουν μια υγιεινή ισορροπημένη διατροφή.
Σε γυναίκες που βρίσκονται πριν την κλιμακτήριο ή στην εμμηνόπαυση και θέλουν να προλάβουν την εναπόθεση περιττού βάρους.