Μέτρηση βάρους, ύψους, ΔΜΣ, περίμετρος μέσης και περιφέρεια γλουτών, % λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας, δείκτες κρίσιμοι τόσο για την αθλητική απόδοση όσο και για την υγεία.

Μέτρηση βάρους, ύψους, ΔΜΣ, περίμετρος μέσης και περιφέρεια γλουτών, % λιπώδους και άλιπης σωματικής μάζας, δείκτες κρίσιμοι τόσο για την αθλητική απόδοση όσο και για την υγεία.