Αερόβια και αναερόβια ικανότητα, ταχύτητα, δρομική οικονομία, εκρηκτικότητα, ευλυγισία, αντιληπτική ικανότητα και άλλες μετρήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μέτρηση της παραγωγής έργου, στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προπόνησης, καθώς και στην πρόβλεψη της αθλητικής επίδοσης.

Αερόβια και αναερόβια ικανότητα, ταχύτητα, δρομική οικονομία, εκρηκτικότητα, ευλυγισία, αντιληπτική ικανότητα και άλλες μετρήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μέτρηση της παραγωγής έργου, στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προπόνησης, καθώς και στην πρόβλεψη της αθλητικής επίδοσης.