Μέτρηση της ποσοτικής και σχετικής συμμετοχής των ενεργειακών υποστρωμάτων μέσω του αναπνευστικού πηλίκου. Tο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μέτρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας και τον καθορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων του αθλητή κατά την προπόνηση ή τον αγώνα.

Μέτρηση της ποσοτικής και σχετικής συμμετοχής των ενεργειακών υποστρωμάτων μέσω του αναπνευστικού πηλίκου. Tο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μέτρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας και τον καθορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων του αθλητή κατά την προπόνηση ή τον αγώνα.