Στο Bioiatriki+ Fitness πραγματοποιείται εργοσπιρομέτρηση, δηλαδή μέτρηση της ποσοτικής και σχετικής συμμετοχής των ενεργειακών υποστρωμάτων με την καύση τους κατά την άσκηση, μέσω υπολογισμού του αναπνευστικού πηλίκου, για την εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και του μεταβολισμού του εξεταζόμενου.

Το αναπνευστικό πηλίκο (Respiratory Quotient, RQ) είναι ο λόγος της μεταβολικής ανταλλαγής διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου (VCO2/VO2) που αντίστοιχα εκπνέεται και εισπνέεται κάθε λεπτό. Η χρησιμοποίηση του οξυγόνου, συνεπώς και το αναπνευστικό πηλίκο κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης και της αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης και σταθερού ρυθμού, κυμαίνεται ανάλογα με το υπόστρωμα που μεταβολίζεται (π.χ. υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα) και αντικατοπτρίζει την ενέργεια που παράγεται από τον μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών.

Η εργοσπιρομέτρηση αποτελεί την πιο αξιόπιστη διαδικασία (Gold standard) για την εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας (VO2max), με το αποτέλεσμά της να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας και τον καθορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων του αθλητή κατά την προπόνηση ή τον αγώνα.

Επίσης, η εργοσπιρομέτρηση προσφέρει μια εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής κατάστασης ή βελτίωσης του εξεταζόμενου σε συνέχεια παρέμβασης με άσκηση και φαρμακευτική αγωγή.

Στο Bioiatriki+ Fitness πραγματοποιείται εργοσπιρομέτρηση, δηλαδή μέτρηση της ποσοτικής και σχετικής συμμετοχής των ενεργειακών υποστρωμάτων με την καύση τους κατά την άσκηση, μέσω υπολογισμού του αναπνευστικού πηλίκου, για την εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και του μεταβολισμού του εξεταζόμενου.

Το αναπνευστικό πηλίκο (Respiratory Quotient, RQ) είναι ο λόγος της μεταβολικής ανταλλαγής διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου (VCO2/VO2) που αντίστοιχα εκπνέεται και εισπνέεται κάθε λεπτό. Η χρησιμοποίηση του οξυγόνου, συνεπώς και το αναπνευστικό πηλίκο κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης και της αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης και σταθερού ρυθμού, κυμαίνεται ανάλογα με το υπόστρωμα που μεταβολίζεται (π.χ. υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα) και αντικατοπτρίζει την ενέργεια που παράγεται από τον μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών.

Η εργοσπιρομέτρηση αποτελεί την πιο αξιόπιστη διαδικασία (Gold standard) για την εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας (VO2max), με το αποτέλεσμά της να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας και τον καθορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων του αθλητή κατά την προπόνηση ή τον αγώνα.

Επίσης, η εργοσπιρομέτρηση προσφέρει μια εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής κατάστασης ή βελτίωσης του εξεταζόμενου σε συνέχεια παρέμβασης με άσκηση και φαρμακευτική αγωγή.