Αναλύσεις ειδικών δεικτών εκτίμησης μυϊκής φθοράς και μυϊκής κατάστασης, καθώς και της σχέσης αυτών με την επίτευξη μέγιστης αθλητικής απόδοσης. Ανίχνευση τυχόν ανεπαρκειών/ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά και διατροφικός χειρισμός αυτών.

Αναλύσεις ειδικών δεικτών εκτίμησης μυϊκής φθοράς και μυϊκής κατάστασης, καθώς και της σχέσης αυτών με την επίτευξη μέγιστης αθλητικής απόδοσης. Ανίχνευση τυχόν ανεπαρκειών/ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά και διατροφικός χειρισμός αυτών.