Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Bioiatriki+ Nutrition & Fitness, σε συνδυασμό με την πολυετή διαγνωστική εμπειρία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμβουλεύει και καθοδηγεί τον αθλητή και τον αθλούμενο για τις συνιστώμενες αναλύσεις ειδικών δεικτών εκτίμησης μυϊκής φθοράς και μυϊκής κατάστασης, καθώς και της σχέσης αυτών με την επίτευξη μέγιστης αθλητικής απόδοσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτή η ανίχνευση τυχόν ανεπαρκειών ή ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά και εν συνεχεία ο διατροφικός χειρισμός αυτών.

Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Bioiatriki+ Nutrition & Fitness, σε συνδυασμό με την πολυετή διαγνωστική εμπειρία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμβουλεύει και καθοδηγεί τον αθλητή και τον αθλούμενο για τις συνιστώμενες αναλύσεις ειδικών δεικτών εκτίμησης μυϊκής φθοράς και μυϊκής κατάστασης, καθώς και της σχέσης αυτών με την επίτευξη μέγιστης αθλητικής απόδοσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτή η ανίχνευση τυχόν ανεπαρκειών ή ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά και εν συνεχεία ο διατροφικός χειρισμός αυτών.